Szkolenia górnicze

Lp.Nazwa programuIlość godzin

Teoria
Ilość godzin

Praktyka
1Przeszkolenie specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku górnik240
2Program kursu metaniarzy – pomiarowców wentylacji i odmetanowania2415
(2 rbn)
3Program kursu obsługi zawiesi dźwignic (hakowych) 88
4Program nauczania na kursie dla osób zajmujących się bezpieczną eksploatacją zawiesi oraz pracą hakowego. 84
5Program nauczania na kursie manewrowy (konwojent) kolei podziemnej16(1 rbn)
6Kurs manewrowy (konwojent) kopalnianej kolei podziemnej 140
7Kurs – manewrowy (konwojent) kopalnianej kolei podziemnej 140
8Przeszkolenie specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku górnik40(10 rbn)
9Kurs górnika podsadzkarza 400
10Szkolenie dodatkowe dla pracowników TAURON Wydobycie S.A.

Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego (hakowego)
166
(1 rbn)
11Program kurs dysponentów kopalnianej kolei podziemnej 3212
(2 rbn)
12Program szkolenia dodatkowego dla pracowników TAURON Wydobycie S.A. – stanowisko górnik 80
13Program szkolenia dodatkowego dla pracowników TAURON Wydobycie S.A. – oddział GTD, GPD80
14Program nauczania na kursie w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji i przeglądów urządzeń odstawy urobku1612
15Program kursu w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji i przeglądów urządzeń odstawy urobku 1612
(2 rbn)
16Program kursu kurs klejenia górotworu z użyciem pomp specjalistycznych166
(
17Program szkolenia dodatkowego dla pracowników TAURON Wydobycie S.A. – obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych 8
18Program kursu obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych8
19Program nauczania – górnik kotwiarz16
20Program nauczania na kursie specjalistycznym operatora (samojezdnych) maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów ścianowych40
21Program szkolenia dodatkowego dla pracowników TAURON Wydobycie S.A

Kurs w zakresie obsługi przenośników ścianowych i podścianowych
16
22Program szkolenia dodatkowego dla pracowników TAURON Wydobycie S.A – stanowisko górnik rabunkarz 8
23Program kursu w zakresie przygotowania do pracy na stanowisku „Młodszego Górnika” 34
24Program nauczania na kursie obsługi urządzeń przyszybowych z wyłączeniem dźwignic16
25Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych 8
26Program szkolenia dodatkowego dla pracowników TAURON Wydobycie S.A

Kurs łączenia taśm przenośnikowych
16
27Program nauczania na kursie dla osób przed zatrudnieniem na stanowisku górnika rabunkarza24
28Przeszkolenie specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza SOBIESKI40
29Program nauczania na kursie w zakresie obsługi zmechanizowanych obudów ścianowych24
30Kurs dla operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych 24
31Program kursu wiertaczy dołowych40
32Przeszkolenie specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku górnik 40
33Program kursu szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej16
34Program kursu metaniarzy- pomiarowców wentylacji, oraz wykonywania pomiarów w zakresie badań wskaźników zagrożenia metanowego i wyrzutami gazów i skał24
35Program szkolenia dla pomiarowców wykonujących pomiary w zakresie badań wskaźników zagrożeń metanowych i wyrzutami gazów i skał8
36Program nauczania na kursie w zakresie obsługi kołowrotów i ciągników linowych8