Formularz rekrutacyjny SUG

Imię: Nazwisko:

Nr Telefonu:

Email:

Ukończone szkoły:

Kwalifikacje:

Czy posiadasz doświadczenie w branży górniczej?

Ile lat doświadczenia(Jeśli nie posiadasz doświadczenia pozostaw pole puste):

Na jakich zakładach pracowałeś(Jeśli nie pracowałeś na żadnych pozostaw pole puste):

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.


Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby – w razie ustalenia przez nas na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, że Pani/Pan spełnia wymagane przez nas kryteria – zaproponować Pani/Panu pracę w Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 37a, 43-600 Jaworzno SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000154615, NIP: 6321709449, REGON: 273600375. W razie braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, nie będzie możliwym Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Usług Górniczych sp. z o.o. moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób na wybranym stanowisku, w związku z którym toczy się postępowanie rekrutacyjne. Powyższa zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę