Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.
działając w oparciu o uchwałę nr 3/VIII/2024 i 4/VIII/2024
z dnia 22.05.2024 roku,
wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.
oraz
Wiceprezesa Zarządu Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

About the author: Alicja