Ogłoszenie o wszczęciu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalisty ds. Organizacyjno-prawnych w Dziale Obsługi Organów Korporacyjnych i Organizacji.

Podstawowe informacje:

 • Miejsce pracy: Jaworzno,
 • Oferta ważna do: 05.07.2024r.
 • Umowa: na czas określony (docelowo umowa na czas nieokreślony).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja lub pokrewne),
 • co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • samodzielność w działaniu i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych,
 • znajomość zagadnień związanych z compliance.

Zakres obowiązków:

m. in.

 • Przygotowywanie, emisja i archiwizacja wewnętrznych aktów normatywnych,
 • Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej Spółki,
 • Realizacja zagadnień w zakresie organizacyjno - prawnym Spółki,
 • Prowadzenie działań związanych ochroną informacji i danych w Spółce Usług Górniczych sp. z o.o.,
 • Prowadzenie działań związanych ze zgodnością (Compliance)
  w Spółce Usług Górniczych sp. z o.o

Zgłoszenie kandydata/kandydatki musi zawierać:

 • życiorys (CV) kandydata/kandydatki i wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego – dla celów korespondencji/komunikacji;
 • list motywacyjny;
 • odpisy dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata/kandydatkę co najmniej 2 - letniego doświadczenia na podobnym stanowisku

Zgłoszenia należy przesyłać na adres biuro@sug.org.pl