Przetargi archiwalne

13.10.2023

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu „Dostawa noży styczno-obrotowych do organów urabiających kombajnów chodnikowych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” nr postępowania 2023/SUG/023/N/KM

15.09.2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawa noży styczno-obrotowych do organów urabiających kombajnów chodnikowych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” nr postępowania 2023/SUG/023/N/KM

SWZ – dostawa urządzeń przodkowych

Załączniki edytowalne – dostawa urządzeń przodkowych*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

14.09.2023

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pn.: „Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie” nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR

24.08.2023

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu „Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”
– nr referencyjny: 2023/SUG/021/N/KM

25.07.2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie” nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR

SWZ – dostawa urządzeń przodkowych

Załączniki edytowalne – dostawa urządzeń przodkowych*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

05.07.2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”
– nr referencyjny: 2023/SUG/021/N/KM

SWZ – dostawy tuszy i tonerów

Załączniki edytowalne do SWZ – dostawy tuszy i tonerów *

Formularz ofertowy Załącznik 1A – Excel *

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

03.04.2023

Informacja o wyborze oferty 

Dotyczy przetargu pn.:
„Dostawy wyrobów skórzanych ochronnych oraz toreb i pokrowców stosowanych w górnictwie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”
– sprawa nr 2023/SUG/008/N/KM

22.02.2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:
„Dostawy wyrobów skórzanych ochronnych oraz toreb i pokrowców stosowanych w górnictwie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”
– sprawa nr 2023/SUG/008/N/KM

SWZ – Dostawy wyrobów skórzanych ochronnych oraz toreb i pokrowców stosowanych w górnictwie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.

Załączniki do SWZ – sprawa nr 2023/SUG/008/N/KM – wersja edytowalna *
*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

20.02.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację przetargu pn.: „Dostawa kompletnego urządzenia chłodniczego o mocy chłodniczej min. 320 kW dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”

26.01.2023

Aktualizacja do przetargu pn.: „Dostawa kompletnego urządzenia chłodniczego o mocy chłodniczej min. 320 kW dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ

Poprawiony – Nowy Formularz Ofertowy – wersja edytowalna*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

11.01.2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawa kompletnego urządzenia chłodniczego o mocy chłodniczej min. 320 kW dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”

SWZ – klimatyzator sprawa 2022/SUG/36/N/KM

Załączniki do SWZ – sprawa 2022/SUG/36/N/KM – wersja edytowalna*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

22.12.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.”

17.11.2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.”

SWZ – Dostawa narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.

Załączniki do SWZ – sprawa nr 2021/SUG/031/N/WZ – wersja edytowalna*

Formularz wyceny (excel) – narzędzia górnicze, ślusarskie i elektrotechniczne dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

03.06.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania i wyboru wykonawcy w zamówieniu pn. „Sukcesywne dostawy fabrycznie nowej odzieży bojowej, odzieży galowej oraz obuwia na potrzeby pracowników Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o. świadczących usługi ochrony osób i mienia” – nr sprawy 2022/SUG/008/N/WZ

20.05.2022

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.:„Sukcesywne dostawy fabrycznie nowej odzieży bojowej, odzieży galowej oraz obuwia na potrzeby pracowników Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o. świadczących usługi ochrony osób i mienia.”

29.04.2022

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Usługa serwisu i konserwacji Systemów Zabezpieczenia Technicznego (SZT) w obiektach chronionych przez Spółkę Usług Górniczych Sp. z o.o.”

21.04.2022

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Usługi transportowe samochodem dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”

21.04.2022

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”

01.04.2022

Informacja o wyborze wykonawcy do zadania pn.: „Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”

31.03.2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Sukcesywne dostawy fabrycznie nowej odzieży bojowej, odzieży galowej oraz obuwia na potrzeby pracowników Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o. świadczących usługi ochrony osób i mienia.”
nr referencyjny: 2022/SUG/008/N/WZ

SWZ – Sukcesywne dostawy nowej odzieży i obuwia dla SUG

Załączniki edytowalne do SWZ – Sukcesywne dostawy nowej odzieży i obuwia dla SUG *

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

24.03.2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Usługa serwisu i konserwacji Systemów Zabezpieczenia Technicznego (SZT) w obiektach chronionych przez Spółkę Usług Górniczych Sp. z o.o.”
nr referencyjny: 2022/SUG/006/N/WZ

SWZ – usługa serwisu i konserwacji SZT

Załączniki edytowalne do SWZ – usługa serwisu i konserwacji SZT *

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

16.03.2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Usługi transportowe samochodem dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”
– nr referencyjny: 2022/SUG/007/N/WZ

SWZ – transport prania 

Załączniki edytowalne do SWZ – transport prania *

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

16.03.2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”
– nr referencyjny: 2022/SUG/005/N/WZ

SWZ – dostawy tuszy i tonerów

Załączniki edytowalne do SWZ – dostawy tuszy i tonerów *

Formularz ofertowy Załącznik 1A – Excel *

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox 

01.03.2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2022/SUG/004/N/WZ

SWZ – dostawy środków piorących 

Załączniki edytowalne do SWZ – dostawy środków piorących *

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

14.02.2022

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: „Usługa poligraficzna w zakresie drukowania bonów żywieniowych, towarowych i świątecznych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” nr referencyjny: 2022/SUG/001/N/WZ

14.01.2022

Aktualizacja z dnia 24.01.2022r.

Informacja dla Wykonawców o zmianie SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ – projekt umowy – po zmianach 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Usługa poligraficzna w zakresie drukowania bonów żywieniowych, towarowych i świątecznych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” nr referencyjny: 2022/SUG/001/N/WZ

SWZ – Usługa poligraficzna 

Załączniki edytowalne do SWZ – Usługa poligraficzna *

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

14.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sprawa numer 2021/SUG/033/N/WZ

„Dostawy wyrobów skórzanych ochronnych oraz toreb i pokrowców stosowanych w górnictwie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”

01.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sprawa numer 2021/SUG/031/N/WZ

„Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.”

09.11.2021

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:
„Dostawy wyrobów skórzanych ochronnych oraz toreb i pokrowców stosowanych w górnictwie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”

SWZ – Dostawy wyrobów skórzanych ochronnych oraz toreb i pokrowców stosowanych w górnictwie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.

Załączniki do SWZ – sprawa nr 2021/SUG/033/N/WZ – wersja edytowalna

27.10.2021

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.”

SWZ – Dostawa narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.

Załączniki do SWZ – sprawa nr 2021/SUG/031/N/WZ – wersja edytowalna

Formularz wyceny – narzędzia górnicze, ślusarskie i elektrotechniczne dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.

01.10.2021

Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. informuje o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na zbycie składnika majątku trwałego –
samochodu osobowego VOLKSWAGEN Transporter T5 GP 2.0 TDi

Informacja o wyborze oferty

06.09.2021

Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg na zbycie środka trwałego tj.: VOLKSWAGEN Transporter T5 GP 2.0 TDI 

Opis przedmiotu sprzedaży – VOLKSWAGEN Transporter T5 GP 2.0 TDI 

Zdjęcia VOLKSWAGEN Transporter T5 GP 2.0 TDI 

Opis wymagań dot. przetargu zbycia środka trwałego.: VOLKSWAGEN Transporter T5 GP 2.0 TDI 

Formularz ofertowy wersja pdf

Formularz ofertowy wersja edytowalna Word

Projekt umowy sprzedaży

25.02.2021

Informacja
o odrzuceniu, wykluczeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu przetargowym pn. „Dostawy środków piorąco- dezynfekujących i
wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.”

02.02.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przedstawiamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla postępowania „Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych, towarowych i świątecznych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2021/SUG/002/N/WZ.

27.01.2021

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawy środków piorąco – dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2021/SUG/003/N/WZ

SWZ – Dostawa środków piorąco- dezynfekujących oraz … dla SUG Sp. z o.o.
SWZ środki piorąco-dezynfekujace — edytowalne załączniki

13.01.2021

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych, towarowych i świątecznych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2021/SUG/002/N/WZ

 

27.11.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/005/N/WZ.

30.10.2020

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia na realizację zadania pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/005/N/WZ
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Sprawa nr. 2020-SUG-005-N-WZ -Zmiana treści SWZ
Zał. nr 1 do zmiany tresci SWZ edytowalny Formularz wyceny

28.10.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/005/N/WZ
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SWZ Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla SUG Sp. zo.o.

SWZ – załączniki edytowalne nr 1-6 i 9

Zał. nr 1A – Formularz wyceny edytowalny

20.04.2020

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej na „Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – sprawa nr 2020/SUG/002/N.WZ

20.04.2020

Informacji o wyborze oferty na „Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla SUG Sp. z o.o.” – sprawa nr 2020/SUG/004/N/WZ

19.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – sprawa nr 2020/SUG/004/N/WZ

SWZ

Załaczniki_edytowalne_do_SWZ

Formularz wyceny

Aktualizacja 28.02.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/002/N/WZ

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SWZ

Załaczniki_edytowalne_do_SWZ


Aktualizacja 28.01.2020

Przedstawiamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/001/N/WZ

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SWZ-Usluga_poligraficzna

Załaczniki_edytowalne_do_SWZ-Usluga_poligraficzna

Aktualizacja 30.07.2019:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w spr. 2019/SUG/003/N/WZ

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:
„Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2019/SUG/003/N/WZ

SIWZ – Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2019/SUG/003/N/WZ

SWZ – Załączniki edytowalne

Dziękujemy za udział w postępowaniu. Przedstawiamy informację o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o. – nr referencyjny: 2019/SUG/001/N/WZ”

Informacja o wyborze Wykonawcy

SWZ – Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.

SWZ-sługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.- Załaczniki Wersja Edytowalna

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich, elektrotechnicznych i budowlanych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2018/SUG/002/N/WZ w postępowaniu o udzielenie. Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

SWZ- sprawa nr 2018-SUG-002-N-WZ

Załączniki – spr. nr 2018-SUG-002-N-WZ