Przetargi archiwalne

06.09.2021

Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg na zbycie środka trwałego tj.: VOLKSWAGEN Transporter T5 GP 2.0 TDI 

Opis przedmiotu sprzedaży – VOLKSWAGEN Transporter T5 GP 2.0 TDI 

Zdjęcia VOLKSWAGEN Transporter T5 GP 2.0 TDI 

Opis wymagań dot. przetargu zbycia środka trwałego.: VOLKSWAGEN Transporter T5 GP 2.0 TDI 

Formularz ofertowy wersja pdf

Formularz ofertowy wersja edytowalna Word

Projekt umowy sprzedaży

02.02.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przedstawiamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla postępowania „Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych, towarowych i świątecznych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2021/SUG/002/N/WZ.

27.01.2021

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawy środków piorąco – dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2021/SUG/003/N/WZ

SWZ – Dostawa środków piorąco- dezynfekujących oraz … dla SUG Sp. z o.o.
SWZ środki piorąco-dezynfekujace — edytowalne załączniki

13.01.2021

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych, towarowych i świątecznych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2021/SUG/002/N/WZ

27.11.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/005/N/WZ.

30.10.2020

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia na realizację zadania pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/005/N/WZ
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Sprawa nr. 2020-SUG-005-N-WZ -Zmiana treści SWZ
Zał. nr 1 do zmiany tresci SWZ edytowalny Formularz wyceny

28.10.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/005/N/WZ
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SWZ Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla SUG Sp. zo.o.

SWZ – załączniki edytowalne nr 1-6 i 9

Zał. nr 1A – Formularz wyceny edytowalny

20.04.2020

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej na „Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – sprawa nr 2020/SUG/002/N.WZ

20.04.2020

Informacji o wyborze oferty na „Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla SUG Sp. z o.o.” – sprawa nr 2020/SUG/004/N/WZ

19.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – sprawa nr 2020/SUG/004/N/WZ

SWZ

Załaczniki_edytowalne_do_SWZ

Formularz wyceny

Aktualizacja 28.02.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/002/N/WZ

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SWZ

Załaczniki_edytowalne_do_SWZ


Aktualizacja 28.01.2020

Przedstawiamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/001/N/WZ

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SWZ-Usluga_poligraficzna

Załaczniki_edytowalne_do_SWZ-Usluga_poligraficzna

Aktualizacja 30.07.2019:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w spr. 2019/SUG/003/N/WZ

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:
„Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2019/SUG/003/N/WZ

SIWZ – Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2019/SUG/003/N/WZ

SWZ – Załączniki edytowalne

Dziękujemy za udział w postępowaniu. Przedstawiamy informację o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o. – nr referencyjny: 2019/SUG/001/N/WZ”

Informacja o wyborze Wykonawcy

SWZ – Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.

SWZ-sługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.- Załaczniki Wersja Edytowalna

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich, elektrotechnicznych i budowlanych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2018/SUG/002/N/WZ w postępowaniu o udzielenie. Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

SWZ- sprawa nr 2018-SUG-002-N-WZ

Załączniki – spr. nr 2018-SUG-002-N-WZ