20.04.2020

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej na „Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – sprawa nr 2020/SUG/002/N.WZ

20.04.2020

Informacji o wyborze oferty na „Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla SUG Sp. z o.o.” – sprawa nr 2020/SUG/004/N/WZ

19.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – sprawa nr 2020/SUG/004/N/WZ

SWZ

Załaczniki_edytowalne_do_SWZ

Formularz wyceny

Aktualizacja 28.02.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/002/N/WZ

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SWZ

Załaczniki_edytowalne_do_SWZ