26.06.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  na realizację zadania pn.: „Dostawa przenośnika zgrzebłowego lekkiego z wyposażeniem elektrycznym dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie” – nr postępowania: 2024/SUG/007/N/AR

23.05.2024

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 06.06.2024 roku

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Dostawa przenośnika zgrzebłowego lekkiego z wyposażeniem elektrycznym dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie” – nr postępowania: 2024/SUG/007/N/AR

SWZ – dostawa przenośnika zgrzebłowego lekkiego z wyposażeniem elektrycznym – nr postępowania 2024/SUG/007/N/AR

Załączniki do SWZ – dostawa przenośnika zgrzebłowego lekkiego z wyposażeniem elektrycznym- nr postępowania 2024/SUG/007/N/AR – wersja edytowalna*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

14.05.2024

Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Dostawa sprawnego technicznie wózka widłowego o udźwigu co najmniej 6 ton dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – nr postępowania: 2024/SUG/009/N/KM

14.05.2024

Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem trzech suszarek bębnowych oraz jednej pralnicy dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – nr postępowania: 2024/SUG/008/N/KM

07.05.2024

Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Dostawa ognioszczelnej górniczej stacji transformatorowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” nr postępowania: 2024/SUG/005/N/WZ

23.04.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – nr postępowania: 2024/SUG/004/N/KM

11.04.2024

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 22.04.2024 roku

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem trzech suszarek bębnowych oraz jednej pralnicy dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – nr postępowania: 2024/SUG/008/N/KM

SWZ – dostawa wraz z montażem pralnicy i suszarek – nr postępowania 2024/SUG/008/N/KM

Załączniki do SWZ – dostawa wraz z montażem pralnicy i suszarek – nr postępowania 2024/SUG/008/N/KM – wersja edytowalna*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

11.04.2024

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 19.04.2024 roku

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 16.04.2024 roku

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Dostawa sprawnego technicznie wózka widłowego o udźwigu co najmniej 6 ton dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – nr postępowania: 2024/SUG/009/N/KM

SWZ – dostawa wózka widłowego udźwig min 6 ton – nr postępowania 2024/SUG/009/N/KM

Załączniki do SWZ – dostawa wózka widłowego udźwig min 6 ton – nr postępowania 2024/SUG/009/N/KM – wersja edytowalna*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

10.04.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania pn.: „Usługi transportowe samochodem o ładowności co najmniej 1000 kg wraz z załadunkiem i rozładunkiem odzieży roboczej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – nr postępowania: 2024/SUG/003/N/WZ

09.04.2024

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa ognioszczelnej górniczej stacji transformatorowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” nr postępowania: 2024/SUG/005/N/WZ

26.03.2024

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Dostawa ognioszczelnej górniczej stacji transformatorowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” nr postępowania: 2024/SUG/005/N/WZ

SWZ – dostawa ognioszczelnej górniczej stacji transformatorowej – nr postępowania 2024/SUG/005/N/WZ

Załączniki do SWZ – dostawa ognioszczelnej górniczej stacji transformatorowej – nr postępowania 2024/SUG/005/N/WZ – wersja edytowalna*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

06.03.2024

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Dostawy środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – nr postępowania: 2024/SUG/004/N/KM

SWZ – dostawa środków piorących – nr postępowania 2024/SUG/004/N/KM

Załączniki do SWZ – dostawa środków piorących – nr postępowania 2024/SUG/004/N/KM – wersja edytowalna*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

04.03.2024

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Usługi transportowe samochodem o ładowności co najmniej 1000 kg wraz z załadunkiem i rozładunkiem odzieży roboczej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – nr postępowania: 2024/SUG/003/N/WZ

SWZ – usługi transportowe nr postępowania 2024/SUG/003/N/WZ

Załączniki do SWZ – usługi transportowe nr postępowania 2024/SUG/003/N/WZ – wersja edytowalna*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

14.02.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania pn.: „Dostawa kompletnego urządzenia chłodniczego o mocy chłodniczej min. 320 kW dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” nr postępowania  2024/SUG/001/N/KM

19.01.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania pn.: „Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – postepowanie nr 2023/SUG/028/N/KM

19.01.2024

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Dostawa kompletnego urządzenia chłodniczego o mocy chłodniczej min. 320 kW dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” nr postępowania  2024/SUG/001/N/KM

SWZ – dostawa urządzenia chłodniczego nr postępowania 2024/SUG/001/N/KM

Załączniki do SWZ – dostawa urządzenie chłodnicze nr postępowania 2024/SUG/001/N/KM – wersja edytowalna*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

19.01.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania pn.: „Dostawa ognioszczelnej wielostycznikowej stacji kompaktowej do zasilania kompleksu przodkowego dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” nr postępowania: 2023/SUG/031/N/WZ

20.12.2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Dostawy narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” – postepowanie nr 2023/SUG/028/N/KM

SWZ – Dostawa narzędzi górniczych, ślusarskich i elektrotechnicznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.

Załączniki do SWZ – sprawa nr 2023/SUG/028/N/KM – wersja edytowalna*

Formularz wyceny (excel) – narzędzia górnicze, ślusarskie i elektrotechniczne dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.*

*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

19.12.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania pn.: „Usługa poligraficzna w zakresie drukowania bonów żywieniowych, towarowych i świątecznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.”- nr postępowania: 2023/SUG/027/N/KM

19.12.2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.: „Dostawa ognioszczelnej wielostycznikowej stacji kompaktowej do zasilania kompleksu przodkowego dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.” nr postępowania: 2023/SUG/031/N/WZ

SWZ – Dostawa stacji kompaktowej do zasilania kompleksu przodkowego

Załączniki do SWZ – nr postępowania: 2023/SUG/031/N/WZ – wersja edytowalna *
*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox

20.11.2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:
„Usługa poligraficzna w zakresie drukowania bonów żywieniowych, towarowych i świątecznych dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.”- nr postępowania: 2023/SUG/027/N/KM

SWZ – Usługa poligraficzna 

Załączniki do SWZ – nr postępowania: 2023/SUG/027/N/KM – wersja edytowalna *
*Proszę do pobrania załączników użyć przeglądarki Mozilla Firefox