Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Usługa poligraficzna w zakresie drukowania i utylizacji bonów żywieniowych dla Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o.” – nr referencyjny: 2020/SUG/001/N/WZ

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SWZ-Usluga_poligraficzna

Załaczniki_edytowalne_do_SWZ-Usluga_poligraficzna